Projekt Dunamis

Udalosti

What we do CZ


Pomáháme lidem spolupracovat s Duchem svatým


Dozvědět se více

Biblické učení : Praktické zkušenosti : Kritická reflexe : Reálný růst
…v kontextu uctívání a modlitby

 

Jsme křesťanská služba Slovo a Duch, která spolupracuje s jednotlivci a církvemi, vedoucími a “obyčejnými” křesťany z mnoha denominací.

Věříme, že každý křesťan má v Božím království svou roli. Klíčem je objevit své povolání a pak na základě něj jednat, nechat se vést a naplnit mocí Ducha svatého.

Náš program se zaměřuje na:

  • Pevný základ biblického učení o díle Ducha svatého
  • Flexibilitu výuky a služby ve spolupráci s Duchem svatým
  • Příležitost k praktickým zkušenostem a promyšlené reflexi
  • Pomazání od Ducha svatého, abyste byli dobře připraveni k naplnění jeho povolání

Objevte, jak vám projekt Dunamis může pomoci, abyste byli naplnění mocí Ducha svatého k šíření evangelia Ježíše Krista ke slávě Boha Otce.