Dunamis v Praze : Ignite

27. – 28. září 2024

Místo konání: Náměstí Míru 601/19, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Czechia

Vyučováno v angličtině s překladem do češtiny. Taught in English with translation to Czech.
Ignite : Příprava na duchovní střet

Objevování Ježíšova vítězství nad zlem skrze modlitbu

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. (1 Jan 3,8), a nařídil svým učedníkům, aby vymítali zlé duchy (Mt 10, 8). Duchovní boj je skutečný!

Svatý Pavel prohlásil, že naše konflikty nejsou pozemské ale duchovní (Ef 6,12 – 13)… ale jak můžeme v těchto konfliktech zvítězit? Neznalost a popření vedou mnohé k pádu. Toto setkání nabízí užitečné učení o tom, jak zvítězit skrze modlitbu v Ježíšově jménu.

Zahrnuje úvod:

 • Biblické základy duchovního střetu
 • Duch svatý nám pomáhá v boji
 • duchovní pevnosti
 • osobní svoboda

Přijďte a objevujte, jak můžete spolupracovat s Bohem při poražení díla Zlého.

Datum a čas konání

Kurz probíhá během a to v následujích dnech:

27. – 28. září 2024

Pátek 18:00-21:00 – Chvály, úvod, přehled vyučování
Sobota 08:15-0900 – Ranní modlitba (nepovinná)
Sobota 09:15-18:00 – Hlavní vyučování, včetně diskusí a modlitby

Cena

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení:

 • 500 Kč – akční cena (při přihlášení do 31. srpna 2024, 18:00)
 • 750 Kč – běžná cena (uzávěrka rezervací 20. září 2024, 23:30, nebo jakmile budeme mít plno.)

Pokud by pro vás byl tento poplatek problémem a chtěli byste získat dotovanou cenu, můžete před přihlášením kontaktovat správce přihlašování, který vám poskytne více informací.

Strava a ubytování

Strava není zajištěna, každý účastník si ji zařizuje sám. V okolí je mnoho možností, kam si na jídlo zajít. Pokud si chcete jídlo přinést s sebou, v budově, kde se kurz koná, je možnost si ho s přáteli sníst.

Zajištěno bude pouze lehké občerstvení (káva, čaj).

Ne pro zisk

Dunamis je křesťanská služba, kterou zajišťují dobrovolníci (včetně vyučujících a vedoucích) a jeden zaměstnanec na částečný úvazek (správce).

Uvítáme jakýkoli dar, abychom mohli i nadále vyzbrojovat lidi ke spolupráci s Duchem svatým.

Je možné se kurzu zúčastnit za dotovanou cenu – pokud máte zájem a nebo chcete přispět, kontaktujte prosím správce.

Ignite : Ježíšova služba uzdravování

Ježíš Kristus přinesl mnoha lidem mnoha různými způsoby celistvost jako hmatatelné vyjádření Boží lásky a moci.

Uzdravování bylo typické pro první církev, ale může být typické i pro nás, protože i dnes působí tentýž Duch svatý. Přesto jen málo křesťanů zažilo účast na uzdravování skrze spolupráci s Duchem svatým.

Tato akce vám poskytne biblické základy a praktické rady, díky nimž se můžete naučit podílet na Ježíšově službě uzdravování.

Na této akci nás Duch svatý často vede k emocionálnímu i fyzickému uzdravení, a tak se právě zkušenost s uzdravováním a vkládáním rukou stává kontextem, v němž se vyučování odehrává.

Témata:

 • Biblický základ služby uzdravování
 • Jak Duch svatý pokračuje v Ježíšově službě uzdravování
 • Duchovní a vnitřní uzdravení
 • Ježíšova služba fyzického uzdravování

Tento přístup společně s chvalami a příležitostí mluvit o tom, co jsme zažili, vám může změnit život. Přijďte objevit, jak se můžete podílet na Božím díle a přinášet druhým lidem Jeho uzdravující dotyk.

Datum a čas konání

Kurz probíhá během a to v následujích dnech:

16.-18. listopadu 2023

Čtvrtek 18:00-21:00 – Chvály, úvod, přehled vyučování
Pátek 10:00-18:00 – Hlavní vyučování – Jak Ježíš uzdravoval a jak můžeme jeho příklad následovat
Sobota 10:00-18:00 – Převod vyučování do praxe (včetně modlitebních skupinek)

Cena

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení:

 • 500 Kč – akční cena (při přihlášení do 31. listopadu 2023, 13:30)
 • 750 Kč – běžná cena

Pokud by pro vás byl tento poplatek problémem a chtěli byste získat dotovanou cenu, můžete před přihlášením kontaktovat správce přihlašování, který vám poskytne více informací.

Strava a ubytování

Strava není zajištěna, každý účastník si ji zařizuje sám. V okolí je mnoho možností, kam si na jídlo zajít. Pokud si chcete jídlo přinést s sebou, v budově, kde se kurz koná, je možnost si ho s přáteli sníst.

Zajištěno bude pouze lehké občerstvení (káva, čaj).

Map – Prague IBCP

Ne pro zisk

Dunamis je křesťanská služba, kterou zajišťují dobrovolníci (včetně vyučujících a vedoucích) a jeden zaměstnanec na částečný úvazek (správce).

Uvítáme jakýkoli dar, abychom mohli i nadále vyzbrojovat lidi ke spolupráci s Duchem svatým.

Je možné se kurzu zúčastnit za dotovanou cenu – pokud máte zájem a nebo chcete přispět, kontaktujte prosím správce.

Správce přihlašování

Brian Sedgwick
E-mail: brians@volny.cz

Poznámka 1: Pokud jste po přihlášení neobdrželi potvrzovací e-mail, nejste přihlášeni.
Poznámka 2: Pokud máte potíže s platbou, prosím kontaktujte pomocí e-mailu správce přihlašování (Brian Sedgwick).

Nadcházející akce (datum a cena budou upřesněny):
 • Jaro 2025 – bude upřesněno

Prague Booking Form

Dunamis v Praze : Ignite : Příprava na duchovní střet / Dunamis Prague : Ignite : Equipping for Spiritual Conflict

27.-28. září 2024 / 27-28 September 2024

Uzávěrka rezervací je 20. září 2024 / Bookings close 20th September 2024

Účastním se kurzu jako: / I am attending this event as a (select one):
Chci studijní materiály v: / Manual Language:
Poznámky: / Notes:
My payment at this time (select one):
Informační e-maily (vyberte možnost): / Mailing List (select one):

Map – Prague school